Hanne Demeulenaere

Logopediste en praktijkcoördinator

Stéphanie Breugelmans

Logopediste

Sophie Deknudt

Logopediste

Hanne Vandelannootte

Logopediste
Als je kijkt naar wat je mist, zie je de tekorten.

Als je kijkt naar wat er is, zie je de talenten.

Hanne Demeulenaere

Logopediste en praktijkcoördinator

Vanuit mijn interesse voor het ondersteunen en begeleiden van mensen waren de opleidingen logopedie en orthopedagogie een logische keuze. Ik ben afgestudeerd als bachelor in de logopedie aan Arteveldehogeschool te Gent. Daarna heb ik gestudeerd aan Vives in Kortrijk en behaalde ik mijn diploma bachelor in de orthopedagogie.

Ik ging aan de slag in een groepspraktijk in Kortrijk. Door mijn gedrevenheid in het beroep koos ik ervoor om ook mijn eigen praktijk te beginnen in mijn geboortedorp Boezinge. De praktijk verhuisde later naar Langemark (Sint-Juliaan). Respect, vertrouwen, open communicatie, empathie en een positieve ingesteldheid zijn basiswaardes die ik meegeef aan de cliënten maar ook aan mijn zoon.

Naast het werkveld is het belangrijk om op de hoogte te blijven van alle nieuwe ontwikkelingen. Daarom volg ik geregeld bijscholingen. Daarnaast ben ik lid van de Vlaamse Vereniging voor Logopedisten (VVL), de wettelijk erkende beroepsvereniging voor Vlaamse logopedisten. De praktijk is ook een stageplaats voor studenten logopedie uit de Arteveldehogeschool Gent.

Behandeling van: taalproblemen, leerproblemen, stem- en ademhalingsproblemen (specialisatie), articulatieproblemen

 Opleidingen:

 • bachelor in de logopedie, Arteveldehogeschool Gent (afstudeerjaar 2012)
 • bachelor in de orthopedagogie, Vives Kortrijk (afstudeerjaar 2014)

Studiedagen en bijscholingen:

 • Vibrant voice technique, Gert Leunen (2019)
 • Mind the voice opleiding voor de stemtherapeut, mind the voice Sint-Amands (2019)
 • Begrijpend lezen remediëren bij kinderen , Vives Brugge (2018)
 • Beginnende en gevorderde leesmoeilijkheden remediëren, Sig vzw. Gent (2017)
 • Gentse dag van de stem, AZ Maria Middelares Gent (2017)
 • Sprint cursus voor logopedisten, Jabbla Gent (2016)
 • Het M-decreet: Wat betekent dit voor de logopedist?, Arteveldehogeschool Gent (2015)
 • Spelling succesvol aanpakken bij dyslexie en ernstige spellingproblemen, Eureka Leuven (2011)
 • Cursus Nederlands met gebaren, Sig vzw. Gent (2011)

Stéphanie Breugelmans

Logopediste

Toen ik mijn studiekeuze moest maken in het middelbaar wist ik maar één ding zeker: ik wil mensen helpen. In nauw contact staan met mijn medemens en het gevoel hebben dat ik bijdraag aan hun levenskwaliteit is voor mij zeer belangrijk. Verder is mijn interessegebied altijd ruim geweest, gaande van biologie tot taalkunde. Logopedie omvat dit allemaal, dus de puzzelstukjes vielen dan snel in elkaar. In januari 2019 studeerde ik af als master in de logopedie aan de KU Leuven. In onze maatschappij staat communicatie centraal, zowel schriftelijk als mondeling. Ik zie het dan ook als mijn missie om deze bij mijn cliënten te verbeteren of te herstellen, zodat niemand uit de boot valt. Naast het aanpakken van uw hulpvraag, vind ik het belangrijk om een luisterend oor te bieden en oog te hebben voor de ruimere context.

Behandeling van: taalproblemen, fonologische articulatieproblemen (specialisatie), afwijkende mondgewoonten/ OMFT (specialisatie), articulatieproblemen, leerproblemen, neurologische communicatiestoornissen: afasie, dysartrie, verbale apraxie

Opleiding:

 • master in de logopedische en audiologische wetenschappen, KU Leuven (afstudeerjaar 2019)

Studiedagen en bijscholingen:

 • Basiscursus OMFT – oromyfunctionele therapie, Peter Helderop (2022)
 • Online leertraject: Fonologie in de praktijk, De Taaltoren (2020)

Sophie Deknudt

Logopediste

Al snel had ik mijn keuze gemaakt. Ik wou een (para)medisch beroep beoefenen. Dit leek mij ideaal gezien ik erg sociaal en empathisch ben. Dan restte alleen nog de vraag: “Welk (para)medisch beroep?” Ik hield drie opties voor mogelijk: vroedkunde, verpleegkunde en logopedie. Een familielid onderging een neurodegeneratieve aandoening waardoor wij sterk in contact kwamen met de wereld van de logopedie. Het leek mij onder meer interessant om met verschillende doelgroepen en leeftijden in contact te komen en om zowel mijn interesse voor het medische als voor het schoolse te combineren in een job. Vanuit mijn persoonlijkheid is het belangrijk om hulp te kunnen bieden aan anderen en vertrouwen en respect te tonen. Tevens staan eerlijkheid, communicatie en het opbouwen van een band met de patiënt centraal.

Ik ben zopas afgestudeerd en erg benieuwd naar deze nieuwe fase in mijn leven. Ik blijf mij steeds motiveren om mee te zijn met de laatste nieuwtjes en eveneens om bijscholingen en studiedagen te volgen. Ik wil mij dan ook graag specialiseren in een tak van de logopedie. De toekomst zal dit allemaal wel uitwijzen.

Behandeling van: taalproblemen, leerproblemen, articulatieproblemen, oromyofunctionele therapie (OMFT), neurologische communicatiestoornissen: afasie en dysartrie, neurodegeneratieve aandoening: de ziekte van Huntington (bachelorproef)

Opleiding:

 • Bachelor in de logopedie, Hogeschool Gent (afstudeerjaar 2020)

Studiedagen en bijscholingen:

 • Basiscursus OMFT – oromyfunctionele therapie, Peter Helderop (2022)
 • Praktisch Frans 3, Universitair Centrum voor Talenonderwijs, UGent (2018)
 • Initiatiecursus Vlaamse Gebarentaal, Sig vzw. Gent (2017)

 

Hanne Vandelannootte

Logopediste

Hanne is in juni 2021 afgestudeerd als logopediste en is april 2022 gestart bij ons. Naast onze praktijk, werkt ze ook nog als logopediste in Moorslede. Ze behandelt zowel kinderen als volwassenen en wil zich graag specialiseren in een tak van de logopedie.

Opleiding:

 • Master in de logopedische en audiologische wetenschappen, Universiteit Gent (afstudeerjaar 2021)