Hanne

Logopediste en praktijkcoördinator

Hanne V.

Logopediste
Als je kijkt naar wat je mist, zie je de tekorten.

Als je kijkt naar wat er is, zie je de talenten.

Hanne Demeulenaere

Logopediste en praktijkcoördinator

Vanuit mijn interesse voor het ondersteunen en begeleiden van mensen waren de opleidingen logopedie en orthopedagogie een logische keuze. Ik ben afgestudeerd als bachelor in de logopedie aan Arteveldehogeschool te Gent. Daarna heb ik gestudeerd aan Vives in Kortrijk en behaalde ik mijn diploma bachelor in de orthopedagogie.

Ik ging aan de slag in een groepspraktijk in Kortrijk. Door mijn gedrevenheid in het beroep koos ik ervoor om ook mijn eigen praktijk te beginnen in mijn geboortedorp Boezinge. De praktijk verhuisde later naar Langemark (Sint-Juliaan). Respect, vertrouwen, open communicatie, empathie en een positieve ingesteldheid zijn basiswaardes die ik meegeef aan de cliënten maar ook aan mijn zoon.

Naast het werkveld is het belangrijk om op de hoogte te blijven van alle nieuwe ontwikkelingen. Daarom volg ik geregeld bijscholingen. Daarnaast ben ik lid van de Vlaamse Vereniging voor Logopedisten (VVL), de wettelijk erkende beroepsvereniging voor Vlaamse logopedisten. De praktijk is ook een stageplaats voor studenten logopedie uit de Arteveldehogeschool Gent.

Behandeling van: taalproblemen, leerproblemen, stem- en ademhalingsproblemen (specialisatie), articulatieproblemen

 Opleidingen:

 • bachelor in de logopedie, Arteveldehogeschool Gent (afstudeerjaar 2012)
 • bachelor in de orthopedagogie, Vives Kortrijk (afstudeerjaar 2014)

Studiedagen en bijscholingen:

 • Vibrant voice technique, Gert Leunen (2019)
 • Mind the voice opleiding voor de stemtherapeut, mind the voice Sint-Amands (2019)
 • Begrijpend lezen remediëren bij kinderen , Vives Brugge (2018)
 • Beginnende en gevorderde leesmoeilijkheden remediëren, Sig vzw. Gent (2017)
 • Gentse dag van de stem, AZ Maria Middelares Gent (2017)
 • Sprint cursus voor logopedisten, Jabbla Gent (2016)
 • Het M-decreet: Wat betekent dit voor de logopedist?, Arteveldehogeschool Gent (2015)
 • Spelling succesvol aanpakken bij dyslexie en ernstige spellingproblemen, Eureka Leuven (2011)
 • Cursus Nederlands met gebaren, Sig vzw. Gent (2011)

Hanne

Logopediste

De keuze voor logopedie vloeide voort uit mijn wil om mensen te helpen en mijn interesse in het medische. Tijdens mijn opleiding deed ik ervaring op in twee zelfstandige praktijken en twee ziekenhuizen. Uiteindelijk studeerde ik in juni 2021 af aan de Universiteit van Gent.

Ik vind het heel belangrijk dat de cliënten zich goed voelen bij mij, dit probeer ik te bereiken door respect te tonen en open te communiceren. Ik hoor graag wat de wensen en noden zijn van de persoon voor me en bespreek graag hoe ik hem/haar hierbij kan helpen. Ik ben ervan overtuigd dat we meer kunnen bereiken als cliënten graag naar de logopedie komen. Deze visie vond ik ook terug in De Kolibrie.

Naast De Kolibrie, werk ik ook nog als logopediste in Moorslede. Ik behandel zowel kinderen als volwassenen. Ik specialiseerde me al een beetje in fonetische en fonologische stoornissen en neurologische stoornissen en wil me hier in de toekomst nog verder in specialiseren. 

Opleiding:

 • Master in de logopedische en audiologische wetenschappen, Universiteit Gent (afstudeerjaar 2021)

Studiedagen en bijscholingen

 • Webinar zinvol inzetten van spelmateriaal in functie van articulatie, De Speelbode (2023)
 • Webinar Logopedische aanpak van presbyfonie, AZ Delta (2023)
 • Webinar Faalangst bij kinderen, Vanessa Lauwers – ’t Zonnekind (2023)
 • Webinar spraakmotorische stoornissen, Sterk Academy (2023)
 • Beter automatiseren door de principes van motorisch leren, Sterk Academy (2023)
 • Ziekte van Parkinson 2-daagse vorming, Arteveldehogeschool (2023)
 • Webinar Groeimindset 3-daagse, Vanessa Lauwers – ’t Zonnekind (2022)
 • Webinar Logopedie bij neuromusculaire aandoeningen, Team logopedie NMRC UZ Gent (2022)
 • Webinar Voorbereidende vaardigheden leren lezen, Tolivas (2022)
 • Schrijfmotoriek, Arteveldehogeschool (2022)
 • Online leertraject Fonologie in de praktijk, Academy De Taaltoren (2022)
 • Bouwstenen voor een effectief taaltraject op school, Thomas More (2022)
 • Spraaktaal en handelingen: verbanden en comorbide stoornissen in de ontwikkeling, PXL-Congress (2020)
 • Aan de slag met mindset, Thomas More (2020)
 • NAH, hoe verwerk je dat?, SIG vzw Gent (2020)
 • Eet- en drinkproblemen bij kinderen: state of the art, Arteveldehogeschool (2019)
 • Voorbereidende lees- en spellingvaardigheden speels en effectief stimuleren in de logopedische therapie, Arteveldehogeschool (2019)
 • Herfstsymposium motivatie: motiveren kan je leren, GALA (2018)
 • 19e symposium Logopedische wetenschappen thema meertaligheid, UGent (2018)