Leerproblemen

Leerproblemen

Bij sommige kinderen komt het leren lezen, schrijven en/of rekenen wat moeizamer op gang. Er kan ook sprake zijn van een leerstoornis namelijk dyslexie, dysorthografie en dyscalculie. Ze vinden hun oorsprong in tekorten in het taalvermogen van het kind.

Dyslexie/dysorthografie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en/of vlot toepassen van lezen en/of spellen op woordniveau. Bij rekenstoornissen is er sprake van moeilijkheden bij specifieke rekenvaardigheden. Dyslexie is het unieke vermogen om de dingen anders te zien in een wereld waar de meeste mensen de dingen hetzelfde zien.

Dyscalculie is een stoornis die wordt gekenmerkt door een hardnekkig probleem met het aanleren en vlot/accuraat oproepen/toepassen van reken- en wiskundevaardigheden.