Neurologische problemen

Neurologische problemen (afasie, dysartrie, dysfagie, verbale apraxie)

Als gevolg van een niet-aangeboren hersenletsel (door trauma, beroerte, …) kunnen personen problemen vertonen met het begrijpen en produceren van taal (afasie) en/of het uitspreken van de taal (dysartrie en dyspraxie).