Stemtherapie

Stemtherapie

Een stemstoornis is een aandoening van de stem of het stemapparaat, met als gevolg afwijkingen in de klank, de omvang en het volume van de stem.

De oorzaak kan organisch zijn, zoals een stembandknobbels, een stemplooiverlamming, een onvolledige sluiting, een cyste, … De oorzaak kan ook functioneel zijn, door een verkeerd stemgebruik.

Bij patiënten met een stemstoornis kan het stemgeluid hees, schor, te hoog of te laag, te zacht of te luid zijn. De stem kan wegvallen of overslaan.

Mensen kunnen ook last hebben van keelpijn, hoesten, een globusgevoel, … Of problemen met betrekking tot de ademhaling. Mensen met kaakgewrichtsklachten kunnen hier ook terecht.

Een stemtherapeut gaat samen met jou op zoek naar jouw meest gezonde, comfortabele en ontspannen stemklank.