Tarieven

Onze tarieven​

Soort sessie

Honoraria

Remgeld

Rechthebbende zonder voorkeurregeling

Remgeld

Rechthebbende met voorkeurregeling

Aanvangsbilan (30 min)

33,16 euro

7,50 euro

3,00 euro

Evolutiebilan

47,27 euro

11,00 euro

4,50 euro

Therapie
(30 min) – buiten school

28,33 euro

5,50 euro

2,00 euro

Therapie
(60 min) – buiten school

56,89 euro

11,00 euro

4,50 euro

Therapie
(30 min) – op school

27,36 euro

6,00 euro

2,00 euro

Collectieve zitting

14,59 euro

3,00 euro

1,00 euro

Soort sessie

Honoraria

Remgeld
Rechthebbende zonder voorkeurregeling

Remgeld
Rechthebbende met voorkeurregeling

Aanvangsbilan
(30 min)

32,83 euro

7,50 euro

3,00 euro

Soort sessie

Honoraria

Remgeld
Rechthebbende zonder voorkeurregeling

Remgeld
Rechthebbende met voorkeurregeling

Evolutiebilan

46,80 euro

11,00 euro

4,50 euro

Soort sessie

Honoraria

Remgeld
Rechthebbende zonder voorkeurregeling

Remgeld
Rechthebbende met voorkeurregeling

Therapie
(30 min) – buiten school

28,04 euro

5,50 euro

2,00 euro

Soort sessie

Honoraria

Remgeld
Rechthebbende zonder voorkeurregeling

Remgeld
Rechthebbende met voorkeurregeling

Therapie
(60 min) – buiten school

55,32 euro

11,00 euro

4,50 euro

Soort sessie

Honoraria

Remgeld
Rechthebbende zonder voorkeurregeling

Remgeld
Rechthebbende met voorkeurregeling

Therapie
(30 min) – op school

28,04 euro

6,00 euro

2,00 euro

Soort sessie

Honoraria

Remgeld
Rechthebbende zonder voorkeurregeling

Remgeld
Rechthebbende met voorkeurregeling

Collectieve zitting

14,44 euro

3,00 euro

1,00 euro

Dit zijn de tarieven geldig vanaf 1 januari 2021.

U moet aan een aantal voorwaarden voldoen vooraleer de verplichte verzekering tussenkomt. In sommige situaties opteren we voor de derdebetalersregeling. Dit houdt in dat u enkel het remgeld betaalt.

Wanneer u niet voldoet aan de voorwaarden voor de verplichte verzekering kunt u beroep doen op de aanvullende verzekering. Deze terugbetaling varieert van mutualiteit tot mutualiteit. De betaling gebeurt maandelijks.

  • Indien een therapiesessie niet kan doorgaan, moet dit tenminste 24u op voorhand verwittigd worden. Indien niet of laattijdig wordt afgebeld, wordt de therapie aangerekend zonder tussenkomst van de mutualiteit.
  • Voor een bespreking op school wordt het tarief van 25,60 euro aangerekend (zonder tussenkomst van de mutualiteit).