Tarieven

Onze tarieven

Cliënten zonder voorkeursregeling

Soort sessie

Honoraria

Terugbetaling

Remgeld

Aanvangsbilan 30'

Evolutiebilan

Therapie
(30 min) – buiten school

Therapie (60 min) - buiten school

Therapie (30 min) - op school

Collectieve zitting

40, 54 euro

66,80 euro


33,40 euro


67,07 euro

33,40 euro

17,20 euro

26,78 euro

37,86 euro


23,78 euro


47,81 euro

22,28 euro

12,08 euro

13,76 euro

28,94 euro


9,62 euro


19,26 euro

11,12 euro

5,12 euro

Cliënten met voorkeursregeling

Soort sessie

Honoraria

Terugbetaling

Remgeld

Aanvangsbilan 30'

Evolutiebilan

Therapie
(30 min) – buiten school

Therapie (60 min) - buiten school

Therapie (30 min) - op school

Collectieve zitting

34,28 euro

48,86 euro


29,28 euro


58,81 euro

28,28 euro

15,08 euro

31,28 euro

44,36 euro


27,28 euro


54,31 euro

26,28 euro

14,08 euro

3,00 euro

4,50 euro


2,00 euro


4,50 euro

2,00 euro

1,00 euro

Soort sessie

Honoraria

Remgeld
Rechthebbende zonder voorkeurregeling

Remgeld
Rechthebbende met voorkeurregeling

Aanvangsbilan
(30 min)

32,83 euro

7,50 euro

3,00 euro

Soort sessie

Honoraria

Remgeld
Rechthebbende zonder voorkeurregeling

Remgeld
Rechthebbende met voorkeurregeling

Evolutiebilan

46,80 euro

11,00 euro

4,50 euro

Soort sessie

Honoraria

Remgeld
Rechthebbende zonder voorkeurregeling

Remgeld
Rechthebbende met voorkeurregeling

Therapie
(30 min) – buiten school

28,04 euro

5,50 euro

2,00 euro

Soort sessie

Honoraria

Remgeld
Rechthebbende zonder voorkeurregeling

Remgeld
Rechthebbende met voorkeurregeling

Therapie
(60 min) – buiten school

55,32 euro

11,00 euro

4,50 euro

Soort sessie

Honoraria

Remgeld
Rechthebbende zonder voorkeurregeling

Remgeld
Rechthebbende met voorkeurregeling

Therapie
(30 min) – op school

28,04 euro

6,00 euro

2,00 euro

Soort sessie

Honoraria

Remgeld
Rechthebbende zonder voorkeurregeling

Remgeld
Rechthebbende met voorkeurregeling

Collectieve zitting

14,44 euro

3,00 euro

1,00 euro

Dit zijn de tarieven geldig vanaf 1 juni 2022.

U moet aan een aantal voorwaarden voldoen vooraleer de verplichte verzekering tussenkomt. In sommige situaties opteren we voor de derdebetalersregeling. Dit houdt in dat u enkel het remgeld betaalt. Dit kan alleen voor mensen met financiële moeilijkheden.

Wanneer u niet voldoet aan de voorwaarden voor de verplichte verzekering kunt u beroep doen op de aanvullende verzekering. Deze terugbetaling varieert van mutualiteit tot mutualiteit. De betaling gebeurt maandelijks.

  • Indien een therapiesessie niet kan doorgaan, moet dit tenminste 24u op voorhand verwittigd worden. Indien niet of laattijdig wordt afgebeld, wordt de therapie aangerekend zonder tussenkomst van de mutualiteit.
  • Voor een bespreking op school wordt het tarief van halfuur therapie aangerekend (zonder tussenkomst van de mutualiteit).