Tarieven

Onze tarieven​

Soort sessie

Honoraria

Remgeld

Rechthebbende zonder voorkeurregeling

Remgeld

Rechthebbende met voorkeurregeling

Aanvangsbilan (30 min)

40,54 euro

14,88 euro

3,00 euro

Evolutiebilan

66,80 euro

30,53 euro

4,50 euro

Therapie
(30 min) – buiten school

33,40 euro

10,57 euro

2,00 euro

Therapie
(60 min) – buiten school

67,07 euro

21,18 euro

4,50 euro

Therapie
(30 min) – op school

33,40 euro

12,04 euro

2,00 euro

Collectieve zitting

17,20 euro

5,61 euro

1,00 euro

Soort sessie

Honoraria

Remgeld
Rechthebbende zonder voorkeurregeling

Remgeld
Rechthebbende met voorkeurregeling

Aanvangsbilan
(30 min)

32,83 euro

7,50 euro

3,00 euro

Soort sessie

Honoraria

Remgeld
Rechthebbende zonder voorkeurregeling

Remgeld
Rechthebbende met voorkeurregeling

Evolutiebilan

46,80 euro

11,00 euro

4,50 euro

Soort sessie

Honoraria

Remgeld
Rechthebbende zonder voorkeurregeling

Remgeld
Rechthebbende met voorkeurregeling

Therapie
(30 min) – buiten school

28,04 euro

5,50 euro

2,00 euro

Soort sessie

Honoraria

Remgeld
Rechthebbende zonder voorkeurregeling

Remgeld
Rechthebbende met voorkeurregeling

Therapie
(60 min) – buiten school

55,32 euro

11,00 euro

4,50 euro

Soort sessie

Honoraria

Remgeld
Rechthebbende zonder voorkeurregeling

Remgeld
Rechthebbende met voorkeurregeling

Therapie
(30 min) – op school

28,04 euro

6,00 euro

2,00 euro

Soort sessie

Honoraria

Remgeld
Rechthebbende zonder voorkeurregeling

Remgeld
Rechthebbende met voorkeurregeling

Collectieve zitting

14,44 euro

3,00 euro

1,00 euro

Dit zijn de tarieven geldig vanaf 1 mei 2022.

U moet aan een aantal voorwaarden voldoen vooraleer de verplichte verzekering tussenkomt. In sommige situaties opteren we voor de derdebetalersregeling. Dit houdt in dat u enkel het remgeld betaalt.

Wanneer u niet voldoet aan de voorwaarden voor de verplichte verzekering kunt u beroep doen op de aanvullende verzekering. Deze terugbetaling varieert van mutualiteit tot mutualiteit. De betaling gebeurt maandelijks.

  • Indien een therapiesessie niet kan doorgaan, moet dit tenminste 24u op voorhand verwittigd worden. Indien niet of laattijdig wordt afgebeld, wordt de therapie aangerekend zonder tussenkomst van de mutualiteit.
  • Voor een bespreking op school wordt het tarief van 25,60 euro aangerekend (zonder tussenkomst van de mutualiteit).