OMFT (Oro-myofunctionele therapie)

OMFT staat voor oro-myofunctionele therapie. Deze therapievorm wordt ingezet wanneer er afwijkende mondgewoonten vastgesteld worden door de orthodontist, tandarts of logopedist.

Mondademhaling, duim-, vinger- en/of speenzuigen, vinger-, nagel- en/of lipbijten, liplikken, tandenknarsen, foutieve lip- en tonggewoonten in rust en tijdens het slikken en spreken zijn allemaal voorbeelden van afwijkend mondgedrag. Dit kan zorgen voor een afwijkende tand- en/of kaakpositie, articulatiemoeilijkheden (zoals lispelen of slissen) en snurken. Oromyofunctionele therapie (OMFT) pakt daarmee de oorzaak aan van één of meerdere problemen en niet alleen de gevolgen van het verkeerde evenwicht. Met andere woorden: een oorzaak wordt weggenomen, zodat andere therapieën zoals orthodontie, logopedie en/of een kaakcorrectie later een blijvend resultaat zullen kunnen opleveren.