Articulatieproblemen

Articulatieproblemen (fonetische en fonologische problemen)

Kinderen met articulatiestoornissen ondervinden moeilijkheden bij het uitspreken van spraakklanken. Er is sprake van een articulatiestoornis wanneer een kind achterloopt in de spraakontwikkeling in vergelijking met leeftijdsgenootjes. Er zijn 2 soorten artciulatiestoornissen.

Fonetische articulatiestoornis

Bij een fonetische articulatiestoornis weet het kind welke letter het wil zeggen, maar lukt het niet om de letter correct te produceren.

Een voorbeeld is het niet kunnen uitspreken van de r of bepaalde klanken met de tong tussen de tanden uitspreken.

Fonologische articulatiestoornis

Een fonologische articulatiestoornis hangt samen met de taalontwikkeling. Meestal kan het kind alle klanken wel maken maar gebruikt hij deze niet correct.

Hij gaat bepaalde klanken vervangen, weglaten of toevoegen (zoals koe wordt toe, sap wordt tap, school wordt sool, …).