Over Aware Parenting

Informatie over Aware Parenting

We merken steeds meer dat de effecten van het autoritair opvoeden. Het focust te veel op het gedrag en wilt via gedragsconditionering (zoals straffen en belonen) het gewenste gedrag bekomen.

Dit levert op korte termijn wel resultaat maar daarmee worden de behoeften van onze kinderen niet vervuld. De focus ligt dan ook niet meer op ‘in verbinding’ blijven met elkaar.
We gaan net uit verbinding wanneer ze gedrag vertonen die voor ons niet wenselijk is. We focussen dan alleen op het gedrag en niet op het kind in zijn totaliteit.

Aware Parenting stapt hiervan af. Het is zeker geen toegeeflijk ouderschap (want kinderen hebben grenzen nodig). Het is een manier van opvoeden waarbij we ervan uitgaan dat kinderen uit zichzelf liefdevol en meewerkend zijn. Het is onze taak om dit te behouden.

De 3 bouwstenen van Aware Parenting

door Aletha Solter, Ph.D. – Nederlandse vertaling door Jürgen Peeters

1. Hechtingsbevorderend ouderschap

– natuurlijke geboorte en vroege binding aangaan
– veel fysiek contact
– langdurige borstvoeding op vraag van het kind
– directe aandacht voor huilen
– sensitieve afstemming op het kind

2. Democratische discipline

– geen straffen (incl. slaan, time-out en kunstmatige consequenties)
– geen beloningen of omkopingen
– zoeken naar onderliggende noden en gevoelens
– woede management voor ouders
– geweldloze conflicthantering (familievergadering, mediation e.d.)

 

3. Herstel van stress en trauma
– erkenning van stress en trauma (en onderliggende noden) als voedingsbodem voor gedrags- en emotionele problemen
– nadruk op preventie van stress en trauma
– erkenning van het helende effect van huilen, spel en lachen in de context van een liefdevolle relatie met de ouders
– respectvol en empathisch ontvangen van de emoties van kinderen

Copyright © 1994 by Aletha Solter. Dutch translation copyright © 2013 by Jürgen Peeters. Published with permission from the Aware Parenting Institute (www.awareparenting.com) and Jürgen Peeters (www.deonderstroom.be). 

 

Het gaat niet alleen over je kind, maar ook over jou. De behoeften en gevoelens van de ouders zijn minstens even belangrijk. Afstemmen is de boodschap, maar wel een uitdaging.

Aware Parenting werd ontwikkeld door Aletha Solter.
Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het Aware Parenting institute (www.awareparenting.com).

Als je wil dat je kind luistert, moet je eerst naar je kind luisteren.

De 10 basisprincipes

door Aletha Solter Ph.D. – Nederlandse vertaling door Jürgen Peeters

  1. Aware parents vervullen de nood van hun kinderen aan fysiek contact, zonder zich zorgen te maken over het ‘verwennen’ van hun kinderen op dat vlak.
  2. Aware parents accepteren de volledige range aan emoties bij kinderen en ontvangen zonder oordeel alle wijzen waarop kinderen hier uiting aan geven. Ze realiseren zich dat ze niet alle verdriet, boosheid of frustratie kunnen voorkomen. Ze weerhouden kinderen er niet van hun pijnlijke gevoelens te uiten door huilen of uitrazen.
  3. Aware parents bieden leeftijdsgepaste stimulatie en vertrouwen er op dat kinderen leren op hun eigen tempo en manier. Ze pushen kinderen niet om sneller te ontwikkelen.
  4. Aware parents moedigen hun kinderen aan om nieuwe vaardigheden te leren, maar oordelen niet over hun prestraties noch met kritiek, noch met prijzen.
  5. Aware parents spenderen dagelijks tijd met hun kinderen waarop ze hun volle aandacht geven. In deze speciale tijd observeren, luisteren, antwoorden ze en nemen ze deel aan het spel van hun kinderen als ze daartoe uitgenodigd worden. Ze gaan de activiteiten van de kinderen niet sturen.
  6. Aware parents beschermen hun kinderen voor gevaar, maar proberen niet al hun fouten, problemen of conflicten te voorkomen.
  7. Aware parents moedigen hun kinderen aan om autonome probleem oplossers te worden en helpen enkel wanneer het nodig is. Ze lossen de problemen niet op voor de kinderen.
  8. Aware parents stellen redelijke grenzen, gidsen kinderen met vriendelijke hand naar gewenst gedrag en overzien ieders noden bij het oplossen van conflicten. Ze controleren kinderen niet met straffen, beloningen, omkoping of bedreigingen van welke soort dan ook.
  9. Aware parents zorgen voor zichzelf en zijn eerlijk over hun eigen noden en gevoelens. Ze offeren zichzelf niet op tot ze wrokkig worden.
  10. Aware parents werken aan hun bewustzijn van de interferentie tussen pijn uit hun eigen kindertijd en hun vermogen om een goede ouder te zijn. Ze doen gewetensvolle inspanningen om zoveel mogelijk te voorkomen dat ze eigen pijn doorgeven aan hun kinderen.

Copyright © 1994 by Aletha Solter. Dutch translation copyright © 2013 by Jürgen Peeters. Published with permission from the Aware Parenting Institute (www.awareparenting.com) and Jürgen Peeters (www.deonderstroom.be).